Governing Body of IACC 2022-23

Posted on 26 Sep 2022


*2022-23 Governing Body*

*Chairman BOG*: Dr Rajesh Rajan (Founder President)

*Governors:*
1. Dr Manoj Gerela (Maharashtra)
2. Dr Mohammed Shafiq K (Founder Hon. National General Secretary)
3. Dr Sagarsinh Solanki ( Dadra Nagar Haveli)

???? *National President*:Dr Roopam Sharma (Rajasthan)

*President Elect 22-23*: Dr Kapil Khanna (Delhi)
*President Elect 23-24*: Dr Rajkumar G N (Karnataka)

*Vice Presidents*
1. Dr Rajkumar G N (Karnataka)
2. Dr Mitesh Chauhan (Gujarat)
3. Dr Biji Soman (Founder Joint Secretary) Kerala

*Hon. National General Secretary*
Dr Mujeeb A M (Founder Member) Kerala

*National Joint Secretary*
Dr Sheetal Jadhav (Karnataka)

*Treasurer*

Dr Santhosh B (Kerala)

*Founder Members*
1. Dr Manoj OP (Founder Treasurer)
2. Dr Sagneeth D Rajan
3. Dr Ajit Menon

*Executive Members*

1. Andhra Pradesh : *Dr Sayed AkbarAli* *Azaruddin*
2. Arunachal Pradesh: NA
3. Assam: *Dr Kumud Rahang*
4. Bihar: *Dr MD Shahzad Alam*
5. Chhattisgarh: *Dr Kamla Kant Tiwari*
6. Goa: *Dr Noel Jose Felner*
7. Gujarat: *Dr Pragnesh Shah*
8. Haryana: *Dr Ravi Bhushan Gupta*
9. Himachal Pradesh: *Dr Umesh K Kashyap*
10.Jharkhand: *Dr Alka Gwalre*
11.Karnataka: *Dr Ashwin S*
12. Kerala : *Dr Muneer A R*
13. Madhya Pradesh: *Dr Manish Kedia*
14. Maharashtra: *Dr Arun More*
15.Manipur: *Dr Tanushree*
16. Meghalaya: NA
17. Mizoram: NA
18. Nagaland: *Dr Elivil Pusa*
19. Odisha: *Dr Indira Panda*
20. Punjab: *Dr Anshuman Phull*
21. Rajasthan: *Dr Khan Ikhalak*
22. Sikkim: *Dr Prerna Chettri*
23. Tamil Nadu : *Dr Prabhu Venkatesh S*
24. Telangana: *Dr Premkumar S*
25. Tripura: *Dr Anirban Bhowmik*
26. Uttarakhand: *Dr Ajit Kumar T*
27. Uttar Pradesh:
*Dr Smita Singh*
28. West Bengal:
*Dr Koushik Chaki*
29. Delhi : *Dr Ameen Jariya*
30. Jammu & Kashmir : *Dr Ayaz Rashid Chishti*
31. Chandigarh: *Dr Chitrali Singh*
 

© 2021, Indian Association of Clinical Cardiologists. All Rights Reserved.  Privacy Policy  :  Terms & Conditions | Website updated on 26 Sep 2022